Projektmenedzsment

A projektmenedzsment olyan alapelvek, módszerek, eszközök és technikák összessége, melyek a projekt keretében folyó munka megvalósítását, vezetését és kézbentartását támogatják.

A projektek alapvető jellemzője, hogy időben, költségekben, emberi és technikai erőforrásokban egyaránt korlátozottak. A projektfeladatot tehát az adott határidőre, a költségkereten belül maradva kell megoldani. Valójában ez a projektmenedzsment lényege. A projektmenedzsment magának a projekt folyamatának a vezetése, irányítása, szervezése, amely egyrészt az erőforrásokat, másrészt a módszertani és technikai eszközöket a cél elérésére összpontosítja.

A projektmenedzsment megfelelő színvonalon történő végrehajtása azt jelenti, hogy célokat jelölünk ki, és ezeket elérjük. Ehhez el is kell végeznünk a szükséges lépéseket, a tervezést, biztosítanunk kell a végrehajtást, miközben össze kell fognunk a közös munkát. Ellenőrizni kell a projektben elvégzett feladatokat, hogy minden a terv szerint halad-e, és ha nem, dönteni kell, hogyan tovább. Közben folyamatosan alkalmazzuk az általunk megfelelőnek tartott projektirányítási módszereket.

Tevékenységünk során segítséget nyújtunk a projektek adminisztratív lebonyolításában, ezzel megkönnyítve megbízóink számára a projektek határidőben történő, gyors és hatékony befejezését.